Faktura VAT

Faktura VAT - wzór do pobrania

Faktura VAT jest to rodzaj faktury kierowany do płatników podatku VAT. Dokument powinien być sporządzany przynajmniej w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach – wówczas oryginał otrzymuje nabywca, a kopia pozostaje u sprzedawcy (wyjątkiem są faktury wewnętrzne). Dokument ten należy wystawić nie później niż 7 dni po wykonaniu usługi lub dostarczeniu zamówionego towaru.


Faktura Vat - wzór do pobrania

Pobierz wzór faktury VAT w formacie: PDF, PNG
 
 
Dział Wsparcia
Technicznego

pon.- pt.: 09:00 - 17:00
Tel.: 81 749 55 33
helpdesk@quatra.pl
Dział Sprzedaży
sprzedaz@quatra.pl