Najczęściej zadawane pytania

jNews Module

There is no list available.

Opinie Klientów

Zbigniew z Łodzi, wspólnik w firmie przewozowej
Od ponad 10 lat prowadzę firmę przewozową. Obaj ze wspólnikiem nie mamy głowy do księgowości.

więcej >>

REGON - co to jest?

Rejestr REGON jest na bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. Rejestr usprawnia ogólną charakterystykę podmiotów działających w gospodarce narodowej w przekrojach: terytorialnym, własnościowym, rodzajów działalności, form prawnych itp. Dzięki gromadzonym danym, rejestr stanowi główne źródło jednostek wybieranych do badań statystycznych. Dlatego każdy przedsiębiorca zakładając działalność gospodarczą jest zobowiązany do uzyskania numeru REGON.

Jak uzyskać numer REGON?

Procedura uzyskania numeru REGON różni się w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności.

  1. Osoby fizyczne, które zamierzają prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych składają wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON w ramach wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na specjalnym formularzu CEIDG-1. Szczegółowy opis procedur składania wniosku CEIDG-1 znajdziesz w sekcji „Poradnik przedsiębiorcy” –„Jak sprawnie założyć działalność gospodarczą?”.
  2. Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do KRS składają zgłoszenie identyfikacyjne na formularzu RG-1, który należy dołączyć do wniosku o wpis do KRS podczas rejestracji firmy – szczegółowy opis tej procedury znajdziesz w sekcji „Poradnik przedsiębiorcy” –„Jak założyć spółkę?”.

Warto pamiętać, że rejestr REGONjest powszechnie dostępny. Dysponując numerem REGON lub NIP istnieje możliwość weryfikacji danych na temat interesującego nas podmiotu poprzez stronę www.stat.gov.pl/regon.

 

Pozostałe pytania

 

 
Dział Wsparcia
Technicznego

pon.- pt.: 09:00 - 17:00
Tel.: 81 749 55 33
helpdesk@quatra.pl
Dział Sprzedaży
sprzedaz@quatra.pl