Najczęściej zadawane pytania

jNews Module

There is no list available.

Opinie Klientów

Zbigniew z Łodzi, wspólnik w firmie przewozowej
Od ponad 10 lat prowadzę firmę przewozową. Obaj ze wspólnikiem nie mamy głowy do księgowości.

więcej >>

Księga przychodów i rozchodów - kto może ją prowadzić?

Księga przychodów i rozchodów (inaczej nazywana podatkową księgą przychodów i rozchodów) to jedna z ewidencji, na podstawie której przedsiębiorca rozlicza się z dochodów uzyskanych podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Do prowadzenia tego rodzaju dokumentacji zobligowani są podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowani 19 proc. podatkiem liniowym albo rozliczający się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), osiągający przychody nie większe niż 800 tys. Euro. Po przekroczeniu tego limitu zobowiązani są oni do prowadzenia tzw. pełnej księgowości, czyli ksiąg rachunkowych. Tym samym, konieczność prowadzenia KPiR ciąży na osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółkach cywilnych osób fizycznych, spółkach jawnych osób fizycznych, a także spółkach partnerskich. KPiR w uproszczonej formie prowadzą również rolnicy posiadający działalność gospodarczą, ale jedynie do momentu nie przekroczenia przychodu w wysokości 10 tys. zł – później muszą się rozliczać w oparciu o standardowe KPiR. Jeśli jednak prowadzenie KPiR zlecone zostało do biura rachunkowego, w ciągu siedmiu dni od zawarcia umowy należy powiadomić o tym Urząd Skarbowy.

KPiR a dodatkowe obowiązki podatnika

Szczegółowe zapisy dotyczące ksiąg przychodów i rozchodów zawarte są w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Rozporządzenie to określa m.in.

  • zakres obowiązków podatnika
  • dokumenty będące podstawą zapisów
  • terminy zawiadomienia fiskusa o prowadzeniu księgi
  • reguły dotyczące sposobu prowadzenia KPiR takie, jak np. terminowość, bezbłędność, a także konieczność prowadzenia dokumentacji w języku i walucie polskiej oraz na podstawie dowodów księgowych, potwierdzających dokonane operacje gospodarcze lub finansowe

Warto także pamiętać, że ze względu na swoją uproszczoną strukturę, rozliczanie się w oparciu o KPiR niesie za sobą także konieczność prowadzenia dodatkowych ewidencji, jak np. ewidencja środków trwałych czy ewidencja wyposażenia.

Dla mniejszych przedsiębiorstw rozliczanie się w oparciu o księgę przychodów i rozchodów stanowi alternatywę wobec opłacania podatku dochodowego w formach zryczałtowanych tj. w oparciu o ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową. Zaletą tego systemu jest możliwość odliczania od przychodu faktycznie poniesionych kosztów, co przy wysokich kosztach daje realne korzyści fiskalne w przeciwieństwie do form zryczałtowanych. Trzeba jednak pamiętać, że prowadzenie KPiR związane jest także z bardziej dotkliwymi skutkami, jak konieczność systematycznego zapisywania wszystkich operacji finansowych oraz stałego monitorowania zmian przepisów.

Zobacz jak dodać pozycję do KPiR w Quatra
 

 

Pozostałe pytania

 
Dział Wsparcia
Technicznego

pon.- pt.: 09:00 - 17:00
Tel.: 81 749 55 33
helpdesk@quatra.pl
Dział Sprzedaży
sprzedaz@quatra.pl