Najczęściej zadawane pytania

jNews Module

There is no list available.

Opinie Klientów

Zbigniew z Łodzi, wspólnik w firmie przewozowej
Od ponad 10 lat prowadzę firmę przewozową. Obaj ze wspólnikiem nie mamy głowy do księgowości.

więcej >>

Koszty uzyskania przychodu - co się do nich zalicza?

Koszty uzyskania przychodu to wydatki poniesione w celu osiągnięcia, utrzymania lub zabezpieczenia źródła przychodów z tytułu wykonanej pracy. Do tej grupy kwalifikowane są także m.in. wydatki poniesione przez pracodawcę na zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego, a także odpisy z tytułu zużycia środków trwałych. Innymi słowy, z perspektywy przedsiębiorcy kosztami uzyskania przychodu są np. wydatki poniesione na wynajem biura oraz jego wyposażenie, opłaty za media (gaz, prąd, woda), a także rachunki za usługi telekomunikacyjne. Właściciel działalności gospodarczej po poniesieniu wymienionych kosztów, może je następnie odjąć od przychodu, otrzymując w ten sposób dochód. Wówczas dochód po dokonaniu stosownych odliczeń (np. straty z lat poprzednich) staje się podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym.

Co nie jest kosztem uzyskania przychodu?

Szczegółowe zapisy dotyczące kosztów uzyskania przychodu są zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warto jednak pamiętać, że w tym samym dokumencie ustawodawca przewidział także pulę wydatków, które – mimo, iż zostały poniesione w celu osiągnięcia, utrzymania, zabezpieczenia źródła przychodów – nie mogą być przez podatnika zaliczone na poczet kosztów uzyskania przychodu. Są to m.in. wydatki związane z nabyciem gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania, nabyciem lub wytworzeniem we własnym zakresie wybranych środków trwałych, ulepszeniem środków trwałych, a także koniecznością opłacenia kar finansowych. Tym samym, jeśli przedsiębiorca kupi działkę lub zostanie zobowiązany do opłacenia grzywny czy odszkodowania, nie będzie miał możliwości wliczenia poniesionych wydatków do puli kosztów uzyskania przychodu.

Koszty prowadzenia działalności
Rozliczenie kosztów ubocznych
 

Pozostałe pytania

 
Dział Wsparcia
Technicznego

pon.- pt.: 09:00 - 17:00
Tel.: 81 749 55 33
helpdesk@quatra.pl
Dział Sprzedaży
sprzedaz@quatra.pl