Najczęściej zadawane pytania

jNews Module

There is no list available.

Opinie Klientów

Zbigniew z Łodzi, wspólnik w firmie przewozowej
Od ponad 10 lat prowadzę firmę przewozową. Obaj ze wspólnikiem nie mamy głowy do księgowości.

więcej >>

Ryczałt ewidencjonowany - kto może się rozliczać w tej formie?

Ryczałt jest uproszczonym sposobem opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek w tej formie płacony jest od przychodu, bez możliwości pomniejszania go o koszty uzyskania przychodu. Z ryczałtu mogą korzystać osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, a także duchowni. Przedsiębiorca rozliczający się w oparciu o ryczałt ewidencjonowany jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów. Ewidencja ta musi być prowadzona odrębnie za każdy rok podatkowy.  Stanowi ona wykaz utargów, na podstawie których zostanie wyliczony podatek według zróżnicowanych stawek procentowych zależnych od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Stawki ryczałtu uzależnione są od rodzaju prowadzonej działalności i wynoszą: 20 proc., 17 proc., 8,5 proc., 5,5 proc. oraz 3 proc. Szczegółowe kwestie z tym związane regulowane są w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Aby uzyskać prawo do rozliczania się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego, należy skierować do Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania. Jednym z ograniczeń jest jednak wysokość przychodów osiągniętych w roku poprzedzającym decyzję o ryczałtowym rozliczaniu podatku. Zgodnie z regulacjami z 2008 r., podatnicy mogą korzystać z rozliczania w formie ryczałtu, jeżeli kwota przychodów nie przekroczyła 150 000 Euro. Dodatkowym ograniczeniem jest także rodzaj prowadzonej działalności – ryczałtowcami nie mogą być osoby prowadzące m.in. apteki lub lombardy, wybrani przedstawiciele wolnych zawodów (np. lekarze, tłumacze), osoby handlujące częściami i akcesoriami do samochodów oraz wytwórcy wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.


Pozostałe pytania

 
Dział Wsparcia
Technicznego

pon.- pt.: 09:00 - 17:00
Tel.: 81 749 55 33
helpdesk@quatra.pl
Dział Sprzedaży
sprzedaz@quatra.pl