Najczęściej zadawane pytania

jNews Module

There is no list available.

Opinie Klientów

Anna z Kalisza, właścicielka hurtowni
Długo szukałam takiego programu księgowego, który odpowiadałby potrzebom mojej firmy. Prowadzę hurtownię.

więcej >>

Działalność gospodarcza - co to jest i jakie formy działalności gospodarczej występują w Polsce?

Mianem działalności gospodarczej określa się szerokie spektrum inicjatyw podejmowanych w celach zarobkowych, operujących m.in. w sektorach: wytwórczym, handlowym, budowlanym oraz usługowym. Działalnością gospodarczą są również czynności związane z poszukiwaniem i eksploatacją zasobów naturalnych, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Tym samym, przedsiębiorcą, czyli właścicielem działalności gospodarczej, nazwiemy m.in. właściciela hotelu, restauracji, sklepu, firmy budowlanej, a nawet punktu wydobycia gazu łupkowego. Do grona tego nie zaliczymy jednak właścicieli gospodarstw rolnych. Warto bowiem pamiętać, że pojęcie „działalności gospodarczej” często nazywane jest precyzyjnie jako „pozarolnicza działalność gospodarcza” i wyklucza takie inicjatywy rolne, jak: hodowla zwierząt, ogrodnictwo, a nawet świadczenie usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie.

Własna firma - krok po kroku

Polskie prawo gwarantuje swobodę podejmowania działalności gospodarczej – szczegółowe regulacje w tym zakresie zostały zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może jednak założyć działalność dopiero po spełnieniu ściśle określonych wymogów administracyjno-prawnych takich, jak: wpis do odpowiedniej ewidencji, rejestracja w Urzędzie Skarbowym, uzyskanie nr. REGON, zgłoszenie do ZUS oraz zgłoszenie bycia płatnikiem podatku VAT w Urzędzie Skarbowym – temat ten jest szczegółowo opisany w sekcji „Poradnik przedsiębiorcy” – zobacz „Jak sprawnie założyć działalność gospodarczą?

Formy prowadzenia działalności gospodarczych :

 1. jednoosobowa działalność gospodarcza, zwana powszechnie samozatrudnieniem
 2. spółki osobowe:
  • spółka cywilna
  • spółka jawna
  • spółka partnerska
  • spółka komandytowa
  • spółka komandytowo-akcyjna
 3. spółki kapitałowe:
  • spółka akcyjna
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

Pozostałe pytania

 
Dział Wsparcia
Technicznego

pon.- pt.: 09:00 - 17:00
Tel.: 81 749 55 33
helpdesk@quatra.pl
Dział Sprzedaży
sprzedaz@quatra.pl